Marketing elektroniczny i telefoniczny

Wyrażam zgodę na otrzymanie od LP GREEN POWER sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.