Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(dla osób kontaktujących się ze Spółą poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Spółki oraz składających zgłoszenie reklamacyjne, nie będących klientami Spółki)

Administratorem Państwa danych osobowych będzie LP GREEN POWER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (60-129)  przy ul.  Sielskiej 17a, („Spółka”). Jako  administrator dbamy o to by przekazywane nam dane osobowe były bezpieczne. Można się z  nami skontaktować listownie na wskazany powyżej adres siedziby lub za pośrednictwem e-mail: rehabilitacja.konin@aeterna.pl.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach przedstawionych poniżej i nie będziemy przetwarzać ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami:

 

Cel

Wyjaśnienie

Podstawa prawna

Okres przetwarzania danych

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych - obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym nawiązanie z Państwem współpracy, jak również zapewnienie rozliczalności.

 

Celami realizowanymi w ramach tzw. uzasadnionego interesu są:

– wszelkie czynności w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przekazane przez Państwa za pomocą formularza kontaktowego,

– utrzymywanie relacji w ramach działalności gospodarczej,

– obrona przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością.

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Przez okres utrzymywania bieżących relacji z Państwem

(np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku (celem zachowania zasady rozliczalności). Po tym okresie możemy się z Państwem kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Państwa danych.

 

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych - prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i/lub numerów telefonów.

 

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy,
w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód.

 

Do czasu wniesienia sprzeciwu.

 

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, tj. podmiotom wspierające administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie (np. firmom IT).

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych. Ponadto, mogą Państwo żądać sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa, podane w formularzu kontaktowym (lub w zgłoszeniu reklamacyjnym). Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego i udzielenia odpowiedzi na zadanie przez Państwa pytanie lub zgłoszoną reklamację. To od Państwa zależy czy udostępnią nam Państwo wyłącznie adres e-mail czy również numer telefonu i dane identyfikujące, takie jak imię i nazwisko.

Decyzje podejmowane na podstawie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będziemy również wykorzystywać ich do profilowania.