Klauzula informacyjna - newsletter

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób zapisujących się do newslettera

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych będzie LP GREEN POWER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-129)  przy ul. Sielskiej 17a (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  – listownie na w/w adres,
  – przez e-mail: rehabilitacja.konin@aeterna.pl.
 2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Przekazany nam adres e-mail zostanie wykorzystany do:

 • przesyłania newslettera, na który się zapisałeś z naszymi ofertami (podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości przekazywania osobom zainteresowanym informacji na temat naszej oferty),
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu w zakresie realizacji ewentualnych roszczeń).

Podanie adresu e-mail nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; jednakże jest wymagane, jeśli chcesz, abyśmy drogą elektroniczną przesyłali Ci newsletter z ofertami.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu (w przypadku przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu).
 2. Odbiorcy Twoich danych osobowych.

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a. prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
  b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1 powyżej.

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw możesz zgłosić poprzez adres e-mail: [__] lub poprzez link umieszczony w każdej wiadomości od nas zawierającej newsletter.

Prawo wniesienia skargi do organu

Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.